Guide: Elbillading i næringsbygg

Publisert 7. mars 2023

Eier eller administrerer du et bygg? Slik går du frem for å velge riktig ladeløsning for elbil.

Elbiler blir stadig mer populære, og med det øker behovet for ladeinfrastruktur på arbeidsplasser og offentlige plasser.

Det er flere fordeler ved å tilby elbillading:

 • Det bidrar til en bedre kundeopplevelse
 • Det kan gjøre bedriften mer attraktiv for kunder
 • Det kan gjøre næringslokalene ekstra attraktive på leiemarkedet
 • Det kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for nye og eksisterende arbeidstakere
 • Det bidrar til en miljøvennlig profil

– Som eier av anlegget kan du bestemme ladeprisen ved å sette en fastpris per kWh. Hvis fastprisen er høyere enn gjeldende spotpris, tjener virksomheten penger på ladingen. Det betyr at kostnaden for ladeanlegget kan tjenes inn igjen og samtidig dekke utgiftene til vedlikehold, sier Anders Bakke, daglig leder i Oppegård Elektriske.

De har lang erfaring med rådgivning, installasjon og vedlikehold av ladeanlegg i næringsbygg.

Elektriker i mørkeblå arbeidsgenser med logo foran hus og garasje.
Anders Bakke er daglig leder i Oppegård Elektriske. De har hjulpet mange av sine næringskunder med å velge ladeløsning.

Kartlegg behovet for elbillading

Før du kan velge ladeløsning, må behovet i næringsbygget identifiseres.

– Kunder kontakter oss ofte for å få råd om hvilken ladeløsning de bør velge. I mange tilfeller tar vi en prat over telefon eller kommer på befaring for å kartlegge næringsbygget for kapasitet og infrastruktur, sier Bakke.

Valg av ladeløsning: Det er flere faktorer som bør vurderes

 • Kapasitet: Hvor mange biler må kunne lade samtidig?
 • Ladetid: Hvor lang tid tar det å lade en elbil? Ladetiden påvirker hvor mange biler som kan lade samtidig og hvor ofte de kan lade.
 • Behov i fremtiden: Velg løsning etter dagens behov, men legg til rette for at løsningen kan skaleres opp eller ned uten store kostnader.
 • Ladeløsning: Det finnes mange elbilladere på markedet. AC-lading, DC-lading og hurtiglading er de vanligste typene. AC-lading er egnet for elbiler som skal stå parkert over lengre tid, mens DC-lading og hurtiglading er egnet for biler som trenger å lade raskt.
 • Betalingsløsning: Ved å koble ladesystemet til en betalingsløsning, kan bedriften enkelt gjøre lading tilgjengelig for flere. Du kan velge mellom spotpris med påslag eller et fast beløp per kilowattime. Mange leverandører tilbyr betalingsløsninger med Vipps eller kort, og disse blir vanligvis administrert av en tredjepart for å redusere arbeidsmengden for de som eier og drifter bygget.

Husk: Elbillading krever mye strøm. Det betyr at den elektriske infrastrukturen i bygget må være i stand til å håndtere belastningen. Norgeselitens medlemsbedrifter hjelper deg med å vurdere dagens behov og legge opp infrastruktur som sikrer nok kapasitet, også i fremtiden.

Sort elbillader fra Zaptec som er synlig gjennom bilvinduet til en sort bil som står på en parkeringsplass.
VELG RIKTIG LADELØSNING: Zaptec PRO er en smart og effektiv ladestasjon som er beregnet for større parkeringsplasser.

Slik får du en sikker og komplett ladeløsning

Som eier eller forvalter av et bygg er du ansvarlig for at ladesystemet er trygt å bruke. Det stilles spesifikke krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler og valg av beskyttelse mot jordfeil.

– Vi har faste rutiner for gjennomgang av infrastrukturen, installasjon av ladesystemet og vedlikehold for å sikre at løsningen fungerer optimalt i henhold til gjeldende forskrifter.

I tillegg til å sikre kunden et ladesystem som gir trygg, effektiv og økonomisk elbillading, gir elektrikerne opplæring til brukerne av ladeanlegget.

– Opplæringen går ut på å vise hvordan laderen kobles til og fra uttaket på bilen og gi informasjon om generelle sikkerhetsprosedyrer. Et ladesystem for elbiler i et næringsbygg skal være brukervennlige og trygge å bruke, sier Anders.

Våre medlemsbedrifter leverer hele løsningen – fra behovsvurdering og prosjektering til utforming av infrastruktur. På den måten får du en komplett og lønnsom løsning.

Bestille ladeanlegg? Slik er prosessen

 • Rådgivning: Kontakt din lokale elektriker for en uforpliktende samtale
 • Planlegging: Elektrikeren identifiserer og kartlegger behovene og utformer en tilstandsrapport
 • Tilbud: Basert på kartleggingen, får du et pristilbud og alternativer for ladeløsninger
 • Installasjon: Elektriker installerer infrastruktur og monterer ladebokser
 • Opplæring: Ansatte og brukere får opplæring i hvordan ladeløsning skal brukes riktig
 • Drift og vedlikehold: Det er lovpålagt med årlig service på ladestasjonene. Service og vedlikehold gjennomføres av elektriker
 • Modifisering og skalering: Elektriker legger til rette for et ladeanlegg som kan bygges ut ved behov
To elektrikere fra Norgeseliten med lys-striper bak seg

Vurderer du å investere i et ladeanlegg?

Sertifikater